storitve

Osnovna dejavnost podjetja je posredništvo in trgovanje s sekundarnimi surovinami in

predaja le teh v nadalne postopke predelave.

Odkup in prodaja sekundarnih surovin

Prevoz odpadkov

Deponiranje odpadkov

Prevzem odpadkov (po klasifikacijskih številkah iz dovoljenja)

Izdelava ocene odpadkov

Uničenje poslovne dokumentacije (arhive)

Komisijsko uničenje odpadkov

Svetovanje in prodaja komunalne opreme

Izdelava tehnoloških rešitev pri postavitvi komunalne opreme v proizvodnih obratih

Izdelava gospodarksih načrtov za ravnanje z odpadki

Analiza obstoječega stanja pri ravnanju z odpadki v podjetju in predlog racionalizacije

Izdelava ponudb celovitih rešitev ravnanja z odpadki

Razrez kovinskih konstrukcij na terenu

Mletje mešane trde plastike

Pranje, mlete plastike in predaja v nadaljno predelavo

Trgovanje z granulati in regranulati

SORTING