domov

Nature-Wallpapers-7

POSLANSTVO

Širša družbena odgovornost je naša zaveza in dolžnost, istočasno pa tudi izziv in priložnost. Z aktivnim delovanjem želimo kot prepoznavni člen v verigi od zbiralcev do predelovalcev sekundarnih surovin pripomoči k popolnejšemu obvladovanju vedno večjih količin odpadkov. Z vključevanju v verigo sledimo skupnemu cilju in pomembno prispevamo k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, s tem pa na ohranitev narave in dvig ravni kvalitete bivanja na našem planetu.

VIZIJA

S proaktivnim delovanjem na področju zbiranja, sortiranja, usmerjanja tokov in končne predelave odpadkov želimo postati ne le eden prepoznavnejših poslovnih subjektov v Sloveniji, ampak tudi na širšem območju Evrope, Balkana in držav daljnega vzhoda.

image4

Naš slogan je naša zaveza - Recycle to save the world!